Print Friendly, PDF & Email

Decret Llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (28.07.2021)

. El Decret llei disposa l’increment retributiu del 0,9% al personal del sector públic.
. L’augment, que té efectes des de l’1 de gener de 2021, s’aplicarà ja a la nòmina de setembre.
. Els servidors públics recuperaran el 55% de la paga extraordinària del 2014 en la nòmina de novembre, i el 45% restant durant el 2022.

Recordem que aquesta recuperació és el fruit de l’acord que vam forçar UGT, deprés d’anys de paralització, arran de la convocatòria de vaga general dels serveis públics prevista per al 12 de desembre de 2018, i que va aconseguir el pacte de la recuperació total de les pagues extres de 2013 i de 2014.
Lluitem per l’Educació Pública!! Sempre!!