Print Friendly, PDF & Email

 

T’informem que en compliment de *l’Acord que la UGT va signar el passat 8 de gener*, i un cop complert el percentatge del *2,5% del Producte Interior Brut (PIB)* de l’exercici de 2018, les *nostres retribucions s’incrementaran en un 0,25 %* en cadascun dels conceptes retributius a la *nòmina d’aquest juliol*, increment que se suma al *2,25 % aplicat des de l’1 de gener de 2019*.