Print Friendly, PDF & Email

El Govern ens acaba de confirmar a la reunió de la Mesa General de Negociació que té previst abonar l’increment retributiu del 0,9%, que recull la Ley de Presupuestos del Estado, a la nòmina del proper mes de setembre.

La UGT hem reclamat que aquest increment es fes efectiu a la nòmina d’aquest mes de juliol, però el Govern s’ha mantigut en el pagament al mes de setembre, naturalment amb efectes retroactius des de l’1 de gener d’aquest 2021.

Així mateix, a la mateixa reunió, el Govern ha confirmat que el 55% de la Paga Extra de 2014 (1r tram de pagament) serà abonat com a màxim a la nòmina del mes de novembre, donant compliment a l’Acord signat únicament per UGT i CCOO l’any 2018. Recorda que el 2n tram, el 45 % restant, se’ns abonarà l’any vinent.

Una vegada més, la UGT estem allà a on calgui per defensar els nostres drets!