Print Friendly, PDF & Email

L’INCREMENT RETRIBUTIU PENDENT DEL 0,5% EL COBRAREM A LA NÒMINA DE NOVEMBRE

 

INCREMENT RETRIBUTIU DEL 0,5%

A la darrera reunió de la Mesa General de Negocació de Funció Pública, la UGT hem demanat explicacions dels motius pels quals ens hem d’esperar a la nòmina de novembre per percebre l’increment retributiu del 0,5% addicional al 2,5% que ja tenim reflectit a la nòmina, mentre a la resta de l’Estat el cobraran a la nòmina d’octubre.

La Directora General de Pressupostos ens ha respost que haurà de ser a la nòmina de novembre perquè el CTTI (l’empresa pública que integra tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de la Generalitat) necessita “gairebé 4 setmanes per fer la modificacions necessàries”.

Malgrat tenir efectes retroactius a 1 de gener de 2023, la UGT creiem que si hi hagués hagut voluntat real d’abonar l’increment a la nòmina d’octubre s’hauria pogut fer, això sí, sempre treballant amb les previsions i antelació suficient.

Per últim volem recordar que aquests increments provenen de l’acord estatal plurianual signat per la UGT i CCOO i que a banda del 2,5% ja reflectit a la nòmina, preveu un 0,5% addicional vinculat a l’IPC amb caràcter retroactiu a 1 de gener, que és el que percebrem a la nòmina de novembre, i un altre 0,5% vinculat al PIB, també retroactiu i que, probablement, cobrarem a la nòmina de desembre.

UGT Educació Pública