Print Friendly, PDF & Email

“El personal vulnerable ho deixa de ser”


Aquest cap de setmana ens hem assabentat que el personal vulnerable, fins ara amb permís de deure inexcusable per tenir alguna patologia que el posava en risc per la seva salut en el desenvolupament de la seva tasca docent, a partir del 21 de desembre deixarà de tenir el permís.
Evidentment, aquest fet no es deu a que la seva condició de vulnerabilitat canviï, sinó que ara serà catalogat com a personal apte per desenvolupar la seva tasca amb adaptacions i restriccions (distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres en qualsevol zona d’ús comú, mascareta FFP2 durant tota la durada de la tasca, pantalla facial, junt amb la mascareta FFP2, en les tasques que hi hagi risc d’esquitxades de fluids biològics, etc.)

Algú pot creure que un centre educatiu pot garantir una distància interpersonal 1,5 metres en les zones d’ús comú? Qui pren aquesta decisió, ha entrat alguna vegada a qualsevol escola de primària o institut de secundària? Com es pot garantir aquesta restricció si es té la voluntat de fer classes presencials?
Sospitem que aquesta situació es deu a la voluntat del Departament d’Educació d’estalviar-se pagar les vacances de Nadal al personal substitut. Un personal que ha fet una tasca increïble i sense el qual els centres educatius no podrien haver estat oberts. De sobte, tot aquest personal anirà a l’atur, sense dret a cobrar les vacances de Nadal ni cotitzar durant tots aquests dies.
Durant la darrera setmana, el Departament ha tingut diverses ocasions per comunicar aquesta decisió. Com pot ser que ni en la reunió de la Mesa Sectorial (dimecres, 16 de desembre) ni en la reunió de la paritària de salut (divendres, 18 de desembre) se’ns hagi explicat què anaven a fer?
Aquesta situació és totalment inadmissible. Exigim al Departament d’Educació a revertir aquesta situació: el personal vulnerable ha de continuar amb el seu permís de deure inexcusable i tots els substituts i substitutes han de conservar intactes tots els seus drets.