Print Friendly, PDF & Email

En aquests moments és difícil disposar d’informació diferent a la que ja es difon als mitjans de comunicació i a les xarxes, i suposo que sou conscients. Tot i així, us adjunto les últimes instruccions aprovades, ahir i en dies anteriors.