Print Friendly, PDF & Email

Adjudicacions d’estiu al personal interí.

Avui, 14 de maig s’obre el termini per fer les adjudicacions d’estiu al personal interí fins el 23 de maig de 2024 .

  • Pots participar de totes les especialitats que tinguis reconegudes + l’especialitat i perfils.
  • Si participes a jornada sencera :
    30 peticions mínim . Centres, municipis, localitats, etc… De tota Catalunya.
    Màxim 60 peticions .
  • Si voleu participar a mitja jornada : Mínim 10 peticions. Màxim 60.

➡ No esteu obligades a seleccionar comarques.

➡ En les peticions general, municipis, localitats, no entren els CMC, els CFA ni els CEE.
Si esteu interessades els haureu de seleccionar explícitament.

➡ Si opteu a fer les dues jornades, tingueu en compte que sempre predomina la jornada sencera. És a dir, si hi ha vacant en alguna petició que heu demanat, se us assignarà. En el cas que no hi hagi, passarà a la pestanya de mitja dedicació.

➡ Podeu anar fent la sol·licitud, anar desant i en un altre moment, seguir fent-la.

Accedeix aquí a l’aplicatiu

Modificació de dades:

Del dia 14 al 23 de maig de 2024 les persones interessades poden consultar i modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal interí docent.

➡ Aquestes modificacions tindran efectes en els primers nomenaments del curs 2024-2025.
➡ El número d’ordre de la borsa de treball 2024-2025 és provisional.
➡ El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut a la llista provisional és del 14 al 23 de maig, ambdós inclosos.
➡ A partir del dia 1 de setembre de 2024 es poden modificar les dades en qualsevol moment al llarg del curs escolar, les modificacions produiran efectes a partir del moment en què es realitzin.

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/treballa-amb-nosaltres/borses-treball/personal-interi-docent/borsa-curs-2024-2025/modificacio-dades/

Autogestió de la disponibilitat:

Les persones que durant el curs 2024-2025 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació.
➡ Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2024-2025 ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard l’11 de juny de 2024.

➡ Les persones que estiguin prestant serveis, han d’indicar a la sol.licitud de no disponibilitat una data d’inici posterior a la data en que finalitza el nomenament que tenen actualment. En cas que l’aplicació no ho permeti han de contactar amb el seu servei territorial.
L’aplicació romandrà tancada del 12 de juny al 12 de juliol de 2024 i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.
➡ Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no poden obtenir destinació en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.
➡ Les sol·licituds de no disponibilitat que es realitzin mitjançant aquesta aplicació tenen efectes a les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2024-2025 i als nomenaments telemàtics.
➡ Les dates d’inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l’endemà de tramitar-la.
Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.
➡ No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s’informi de la data final del període de no disponibilitat.
➡ Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d’utilitzar aquesta aplicació sinó que han d’adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/treballa-amb-nosaltres/borses-treball/personal-interi-docent/borsa-curs-2024-2025/autogestio-disponibilitat/