Print Friendly, PDF & Email

La UGT sol.licita prorrogar els contractes dels substituts que han acabat el seu nomenament

En resposta a la petició de prorrogar els contractes El departament d’ensenyament 

Us informo que atesa la situació singular del moment, mantindrem els substituts en les baixes amb canvi de fet causant, de forma excepcional. 

Al mateix temps, us informo que no s’acceptaran les demandes de reingrés sol·licitades en el moment del tancament dels centres.  No és un reingrés per prestar serveis amb normalitat i provoca un perjudici important als substituts, situació que hem de protegir, així com la continuïtat del professorat amb els alumnes  en la reobertura dels centres.  Es publicarà aquesta instrucció.

Oposicions

Pel que fa la demanda sobre el futur de la convocatòria d’oposicions, us comunico que el Departament treballa per realitzar-les en el calendari previst o, si fos necessari, amb retocs en el calendari que no afectin substancialment el període d’oposicions. Tant si les  circumstàncies de confinament requereixen adaptacions del calendari o es produïssin situacions més extremes, us en mantindrem puntualment informats.