Print Friendly, PDF & Email

Les propostes de la UGT, respecte a la incorporació dels nous substituts, han estat tingudes en compte pel Departament. La realitat i el pragmatisme, sempre s’imposen al populisme d’alguns. Les propostes referents al reconeixement del temps treballat per la NOVACO, va estar acceptada pel Departament,

En la convocatòria d’adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2020-2021, ja està previst, incloure la participació del personal de la borsa de treball de personal docent, que ha prestat serveis i que compleix tots els requisits, és a dir, que també està inclòs el personal que ha accedit a la darrera convocatòria d’accés a la borsa de treball, i que compleixen aquests requisits, tal com podreu comprovar en la resolució d’adjudicacions provisionals.