Print Friendly, PDF & Email

ACLARIMENTS NOTA INFORMATIVA

  1. Pregunta UGT. Actualment hi ha un percentatge alt de substituts que estan finalitzant el nomenament, per poder donar a finalitzar la substitució han d’entrar a l’aplicatiu donar a finalitzar per poder estar disponibles al primer nomenament i enviar la credencial, a causa de l’estat d’alarma, la credencial no la tenen signada pel director.

Quin és el procediment que han de fer.?

Resposta departament

Podem considerar que hi ha dos tipus de nomenaments:

  •  Els que tenen continuïtat: No cal que tramitin la credencial, se’ls adjudica el nou        nomenament a l’aplicatiu i se’ls envia un correu electrònic perquè s’imprimeixin la nova credencial, igualment poden veure a ATRI el nou nomenament.
  • Els que no continuen: Si la persona titular s’ha incorporat, els hi comuniquem per correu electrònic i ells mateixos s’han de tancar a l’aplicatiu  per posar-se com a disponibles per al primer telemàtic.

2 Pregunta UGT. Servirà amb donar a la finalització per estar disponibles en els primers    nomenaments que hagi.

Resposta departament

Si

3 Pregunta UGT D’acord a la petició de la UGT, és que se li fes de manera excepcional mentre durarà l’estat d’alarma se li prorrogarà el contracte. ¿Sera així?

Resposta departament

En un principi havíem dit que si durant aquests dies que estan tancats els centres un mateix titular canvia d’incidència, el nomenament del substitut finalitza el dia que finalitza la primera incidència i el substitut es nomenarà a partir del dia en què es reiniciï l’activitat als centres, però ara el criteri és que es mantenen els substituts des de que finalitzen la primera incidència.

Però si el titular es reincorpora, no és possible efectuar un nou nomenament en el mateix lloc ni prorrogar el nomenament anterior.

4 Pregunta UGT O hauran de sol·licitar el certificat d’empresa?

Resposta departament

Sempre han de sol·licitar el certificat d’empresa, perquè no sempre compleixen els requisits.

Quan els substituts finalitzen una relació contractual s’envia el certificat d’empresa on line al SEPE. Les instruccions del Servei de Nòmines són sempre que els sstt  els facin sempre quan finalitza una relació contractual  tinguin o no tinguin nomenaments consecutius.

5 Pregunta UGT Entenem que se’ns donés unes instruccions per poder informar i sobretot se’ns informarà si la prorroga serà fins al primer dia de nomenament.

No està previst fer aquest tipus de pròrroga.