Informació nombre d’aspirants per especialitats que s’han presentat a la convocatòria d’oposicions a cossos docents.