Print Friendly, PDF & Email

COBERTURA DE MUFACE: QUÈ FER EN CAS DE SÍMPTOMES O POSSIBLE CONTACTE.

MUFACE recorda a tots els seus mutualistes i beneficiaris que estan coberts al 100% en aquesta emergència internacional, tant si són d’adscripció pública o privada, igual que la resta d’usuaris del Sistema Nacional de Salut. Tots els mutualistes van a ser atesos conforme al protocol vigent determinat per les autoritats sanitàries.

Una persona mutualista o beneficiaria amb símptomes ha d’acudir al seu sistema d’assistència sanitària, mentre que en el cas de contacte sense símptomes  estaríem davant un supòsit de vigilància epidemiològica, i és competent salut pública de cada comunitat autònoma.(*).

Vegi la següent infografia i a continuació llegeixi , per favor,  les indicacions.del text.(Si té problemes per veure el gràfic, entri aquí)(Abre en nueva ventana)

SI TÉ SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB COVID -19

Si creieu tenir símptomes compatibles amb l’afecció produïda pel Covid-19, com a  tos, febre, i/o falta d’aire, etc..,  hagi tingut o no contacte estret amb persones que han donat resultat positiu en proves de Covid-19, no acudeixi a urgències, perquè és contraproduent per al risc de contagi, faci-ho per vostè i les altres persones. Ha d’aïllar-se al seu domicili i:

 • Si ha triat assistència sanitària d’opció pública, ha de trucar als telèfons específics del seu servei públic de salut. Veure aquí els telèfons de cada comunitat autònoma.
 • Si ha triat opció concertada, ha de trucar a la seva entitat d’assistència sanitària (al seu metge o al Centre de Coordinació d’Urgències de l’Entitat, segons símptomes) perquè s’avaluï el seu cas i si escau es practiquin les proves que procedeixi o es realitzi seguiment. A la versió castellana pot veure els telèfons i dades de contacte generals i específics. En cas que li autoritzin les proves necessitarà volant i informe mèdic.


SI NO TÉ SÍMPTOMES PERÒ HA TINGUT CONTACTE ESTRET AMB UNA PERSONA AMB RESULTAT POSITIU EN PROVES DE COVID-19

En primer lloc, ha de tenir en compte que, sense símptomes,  solament un contacte estret donaria lloc a la realització de proves, i sempre que així ho avaluï Salut Pública de la seva comunitat autònoma. Per conèixer la definició de contacte estret: Vegi SI US PLAU aquest enllaç del Ministeri de Sanitat, i tingui en compte el seu contingut tant a l’àmbit personal com a laboral.

Si segons el que descriu el document del Ministeri de Sanitat ha estat en contacte estret amb una persona que és positiva en proves de Covid-19 però vostè és asimptomàtic, es tracta d’un supòsit de vigilància epidemiològica, i en aquest cas, tenint en compte que procedeix l’aïllament::

 • 1) En haver estat en contacte estret d’un cas sospitós o confirmat, havent sigut comunicat com a tal, serà Salut Pública de la corresponent comunitat autònoma la que es posarà en contacte amb vostè per determinar les mesures a seguir en cada cas i segons protocol autonòmic, independentment de la seva adscripció.
 • 2) Si aquest contacte no s’ha produït en els dos primers dies:
 • 2.a) Si ha triat opció pública d’assistència sanitària, truqui als telèfons específics del seu servei públic de salut perquè es valori el seu cas i es  realitzin les proves. Veure aquí els telèfons de cada comunitat autònoma.
 • 2.b) Si ha triat opció d’assistència sanitària per entitat concertada i és asimptomàtic, també ha de trucar als telèfons del servei públic de salut de la seva comunitat autònoma amb la mateixa finalitat que en el cas anterior.

Pot consultar aquí tots els telèfons, juntament amb els previstos per a informació sobre coronavirus, així com la informació específica de cada servei autonòmic.

ÀMBIT LABORAL.

Si hi ha hagut un cas confirmat en el seu treball, la situació, a l’efecte d’adopció de mesures, haurà de ser valorada pel seu Servei de Prevenció el qual, després de l’oportuna enquesta epidemiològica, determinarà quants contactes estrets existeixen en el lloc, comunicant-ho així a Salut Pública de la corresponent CA.

Serà Salut Pública qui es posarà en contacte amb vostè i/o l’esmentat Servei de Prevenció per informar-li de les actuacions a realitzar si escau. segons els protocols de la Comunitat Autònoma que es tracti,.

TELÈFONS I CANALS D’ATENCIÓ DE LES ENTITATS CONCERTADES.

Si truca  als  telèfons de la seva entitat concertada,  sempre en cas de patir símptomes compatibles amb infecció per Covid-19, li indicaran com actuar, i  si escau hauran de fer-li les proves que procedeixin o realitzar  el seguiment de la seva situació  

ASISA:

 • Centro de coordinación de urgencias: 900 900 118,
 • Además  en la App se cuenta con la opción de contactar directamente con el Servicio de Emergencias de ASISA
 • Existe un servicio de teleconsulta denominado ” ASISA LIVE”, con el que puede conectar siguiendo las instrucciones de este enlace. [(Abre en nueva ventana)]

ADESLAS:

 • teléfonos de  orientación sobre el coronavirus y urgencias. 902 109 393 y 932 593 416
 • Número del Centro Coordinación de Urgencias: 900 32 22 37
 • Cuenta con un servicio .de orientación “on line” para dudas relacionadas con el COVID-19, encuéntrelo en este enlace.
 • Además, puede concertar teleconsulta con sus facultativos del cuadro médico, por teléfono y por Internet, y también concertar una videoconsulta con los que están disponibles , en este enlace.

DKV:

Se han reforzado todos los servicios de salud telemática y digital para facilitar el contacto con los servicios sanitarios, evitando el riesgo de contagio al acudir a los centros:

 • El Médico DKV 24 horas 976 991 199 proporciona asesoramiento sobre la COVID-19 y cualquier otro problema de salud a cualquier hora. Ver enlace.
 • La aplicación móvil Quiero Cuidarme Más ofrece la posibilidad de realizar consultas por chat o videoconferencia, de forma totalmente privada y segura. Ver enlace.
 • Se han puesto medios para que todos los médicos de la entidad tengan la posibilidad de atender a los pacientes mediante consultas telemáticas, a través del teléfono o de vídeollamada.
 • El Centro Coordinador de Urgencias 900 300 799 atiende cualquier caso en el que se detectan signos de urgencia. Si una vez valorado se recomienda el ingreso hospitalario, se le deriva al centro más adecuado.

https://www.muface.es/muface_Home/ca/Coronavirus/CORONAVIRUS-MUFACE1.html