Print Friendly, PDF & Email

 

EL Real Decreto-ley 5/2013 (BOE 16/03/2013)

Novetats:

Modifica les compatibilitats de les pensions de classes passives

Les anteriors al 2009 segueixen igual que estaven, quant a compatibilitats.

1.Els jubilats de classes passives amb anterioritat a l’1 de gener de 2009 segueixen igual , és a dir, amb les mateixes compatibilitats.

2.Quins funcionaris poden compatibilitzar amb altres treballs que impliquin cotització de la Seguretat Social?

Els que s’han jubilat a partir de l’1 de gener de 2009 i les jubilacions posteriors i futures ho han de fer en els següents termes:

  1. L’edat d’accés a la jubilació ha de ser l’edat de jubilació forsosa pel seu col.lectiu de funcionari públic.
  2. El percentatge aplicable a l’haver regulador a efectes de determinar la quantia de la pensió ha de ser del 100 %.

En el cas de desenvolupar una activitat compatible, la quantia de la pensió serà del 50%.

3. Les pensions per incapacitat permanent seran compatibles amb treballs diferents dels que es realitzen per a l’Estat, sempre que l’interessat no estigui incapacitat per a tota professió o ofici.En aquest cas la pensió es reduïrà:

a. El 75 % de la quantia si s’acrediten més de 20 anys  treballats.

b. El 55 % de la quantia si s’acrediten menys de 20 anys treballats.

No modifica :

L’ edat de jubilació, ni els imports ni cap altre aspecte de les pensions de classes passives presents o futures.