Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Ensenyament va convocar a la part social per desenvolupar l’acord signat pel nostre sindicat de reduir la temporalitat del personal interí al 8% i establir el calendari per aconseguir aquest objectiu en els propers cinc anys.

La UGT s’ha mantingut ferma en centrar el debat exclusivament en el contingut de la mesa. Ha estat l’únic sindicat que ha fet una proposta de calendari d’oposicions fins al  2022. 

En aquest calendari s’ha demanat:

  1. La convocatòria de totes les places, 15.673,  més les taxes de reposició de cada any que serien unes 8.000 places més (la llei permet actualment convocar el 100% de les places dels treballadors que s’han jubilat).
  2. Que en cada convocatòria es convoquin totes les especialitats del cos.
Durant el mes de febrer continuarem les negociacions per concretar aquesta oferta pública.
 Des de UGT valorem positivament el canvi d’actitud del Departament d’Ensenyament a baixar la taxa d’interinitat al 8%.
Seguirem lluitant per aconseguir un sistema d’accés, dins de la legalitat, que permeti al professorat interí  tenir el màxim reconeixement de la seva experiència i mèrits docents.
Continuarem lluitant per millorar les condicions del professorat: recuperant l’horari lectiu per al proper curs, reduccions horàries lectives per als majors de 55 anys…