Print Friendly, PDF & Email

Informacions borsa personal docent:

  • El darrer dia de nomenaments telemàtics per aquest curs és el 10 de juny de 2024.

  • RESOLUCIÓ EDU/1872/2024, de 28 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

  • Accedeix a tota la informació de la Borsa del curs 2024-2025