Print Friendly, PDF & Email

Us informem que avui s’ha actualitzat a la web del departament la informació relativa a la documentació que hauran de presentar els seleccionats/des en el darrer concurs oposició. La presentació serà des del 28 d’abril al 17 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Important que sapigueu que demà es publicarà al DOGC la resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Podeu entrar en aquest link a: http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2019/tauler-aspirant/