Print Friendly, PDF & Email

ACREDITACIÓ DE DIRECTIU PROFESSIONAL DOCENT

Programes

 1. Curs de formació inicial per a l’exercici de la funció directiva
 2. Curs d’actualització de les competències per a l’exercici de la funció directiva
 3. Curs específic per a completar la formació per a l’exercici de la funció directiva

 

Calendari dels cursos

1. Formació inicial per a l’exercici de la funció directiva. El curs es realitzarà entre el 2 de juliol i el 30 de novembre. Les sessions presencials seran:

 • Del 2 al 26 de juliol, de dilluns a dijous de 9:00 a 14:30.
 • Del 21 de setembre al 23 de novembre, els divendres de 16:00 a 19:00

2. Actualització de les competències per a l’exercici de la funció directiva. El curs es realitzarà entre el 2 de juliol i  el 30 de novembre. Les sessions presencials seran:

 • Del 2 al 23 de juliol, de dilluns a dijous de 9:00 a 13:30.

3. Curs específic per a completar la formació per l’exercici de la funció directiva. El curs es realitzarà entre el 2 de juliol i el 30 de novembre. Les sessions presencials seran:

 • El 5, 10, 12 i 17 de juliol de 9:00 a 13:30
 • Del 21 de setembre al 23 de novembre, els divendres de 16:00 a 19:00

 

Calendari i procés d’inscripció

La inscripció als cursos es farà els 11, 12 i 13 de juny, a través del web XTEC 

El dia 22 de juny es farà públic al mateix lloc web els admesos a cadascun dels grups.

Criteris de selecció

1. Curs de formació inicial per a l’exercici de la funció directiva.

 • Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció publica docent, llevat dels docents que en el curs actual estan destinats en algun dels centres descrits en l’article 14.2 del Decret 155/2010.
 • Iniciar l’exercici de la direcció per nomenament extraordinària a 1 de juliol de 2108 i no haver cursat el programa de formació per a directors novells el 2018.
 • Estar exercint un càrrec unipersonal o de govern en un centre públic.
 • Estar exercint un càrrec de coordinació en un centre públic.

2. Curs d’actualització de les competències per a l’exercici de la funció directiva

 • Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció publica docent, llevat dels docents que en el curs actual estan destinats en algun dels centres descrits en l’article 14.2 del Decret 155/2010.
 • Estar en exercici de la funció directiva i a 30 de juny del 2019 finalitzar el quart mandat.
 • Estar en exercici de la funció directiva durant el curs 2018/2019 i haver de participar en el concurs de mèrits de selecció de directors.
 • Estar exercint un càrrec unipersonal o de govern en un centre públic i haver exercit la direcció anteriorment.
 • Estar exercint un càrrec unipersonal o de govern en un centre públic i no haver exercit mai la direcció.

3. Curs específic per a completar la formació per a l’exercici de la funció directiva

 • Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció publica docent, llevat dels docents que en el curs actual estan destinats en algun dels centres descrits en l’article 14.2 del Decret 155/2010.
 • Iniciar l’exercici de la direcció per nomenament extraordinària a 1 de juliol de 2108 i haver cursat el programa de formació per a directors novells el 2018.

En els tres casos, si després de tenir en compte aquests criteris, és necessari un desempat entre les sol·licituds, l’adjudicació es realitzarà alfabèticament a partir de les dues primeres lletres del primer cognom definides pel sorteig que va tenir lloc en acte públic el dilluns dia 26 de setembre de 2017 a les 9h del matí, a la planta 2B del Departament d’Ensenyament, Via Augusta, 202 de Barcelona. Les dues lletres a utilitzar són JO.

Màsters i Postgraus validats pel Departament d’Ensenyament

 Universitat  Títol  Data de resolució
Universitat Rovira i Virgili Postgrau d’Especialista Universitari en Gestió i Direcció de Centres Públics  17-5-2013
Universitat de Girona Postgrau en Direcció de Centres i Serveis Educatius  17-5-2013
Universitat Autònoma de Barcelona Postgrau en Direcció de Centres per a la Innovació  4-9-2013
Màster en Direcció de Centres per a la Innovació  4-9-2013
Màster Oficial en Direcció i Gestió de Centres Educatius  4-9-2013
Universitat Ramon Llull Màster Universitari en Innovació pedagògica i lideratge educatiu en el segle XXI  4-9-2013
Títol d’Expert Universitari en Direcció de Centres Escolars. Escola de Directius  4-9-2013
Diploma d’especialització Universitària en Administració i Gestió de Centres Educatius  4-9-2013
Títol d’Expert Universitari en Lideratge i Direcció Escolar  27-9-2016
Fundació WAE (UB) Màster en Habilitats professionals en l’àmbit educatiu: gestió, planificació, lideratge i comunicació  14-11-2013
Postgrau en Lideratge i comunicació en l’àmbit educatiu  14-11-2013
Postgrau en Gestió i planificació de la tasca educativa  14-11-2013
Universitat de Lleida Expert universitari en gestió i direcció d’organitzacions educatives (GEDIOE)  24-2-2014
Postgrau en gestió i direcció d’organitzacions educatives (GEDIOE)  21-10-2015
Universitat de Barcelona i IL3 Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius  13-7-2015
Màster en Direcció d’Institucions Educatives  13-7-2015
Postgrau en Direcció d’Institucions Educatives  13-7-2015
Fundació Universitària Martí l’Humà Postgrau en Direcció de Centres Educatius  13-7-2015
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya Postgrau en direcció estratègica de centres docents per a la innovació i l’èxit educatiu  27-9-2016
Universitat Internacional de Catalunya Postgrau en Lideratge i Direcció de Centres Educatius  25-11-2016
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Postgrau en Lideratge i Direcció de Centres Educatius  26-4-2018

 

Col·lectius que ja tenen els requisits de l’article 14.1.d del Decret 155/2010

 1. Tenen l’acreditació de directiu professional docent, segons la resolució ENS/1187/2012, de 12 de juny, de reconeixement de l’acreditació de directiu professional docent als candidats declarats aptes en la convocatòria feta pública per la Resolució ENS/57/2012, de 23 de gener.
 2. Docents que estan en possessió del certificat acreditatiu d’haver superat el curs de formació directiva encarregat pel Departament d’Ensenyament a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) els anys 2011, 2012 i 2014.
 3.  Docents que estan en possessió del certificat acreditatiu d’haver superat un màster o postgrau sobre direcció i gestió de centres docents impartit per les universitats des de l’any 2011 validats i reconeguts a aquests afectes pel Departament d’Ensenyament. El llistat d’aquest màsters i postgraus es farà públic a través del Portal de Centres.

Col·lectius que han de fer la formació d’actualització de les competències per a l’exercici de la funció directiva

 1. Docents que tenen reconeguda l’habilitació per la direcció amb data 31 de desembre de 2013.
 2. Docents que han exercit la direcció, com a mínim, d’un mandat mitjançant concurs de mèrits des de l’ant 2005 amb avaluació positiva.
 3. Docents que han exercit la direcció com a mínim un any amb posterioritat a l’1 de juliol de 2013.

Col·lectius que han de fer el curs específic per a complementar la formació per a l’exercici de la funció directiva

El curs específic per completar la formació per a l’exercici de la funció directiva està destinat a aquells docents que tenen un nomenament extraordinari amb data d’inici 1 de juliol de 2018 i durant el curs 2017/2018 han realitzat la formació per a directors novells i no reuneixen els requisits per participar en el concurs de mèrits de selecció de directors establerts a l’article 14.1.d del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent modificat pel Decret 29/2015, de 3 de març.