Print Friendly, PDF & Email

El 14 de febrer es va obrir la inscripció per participar a les proves per obtenir els certificats de llengua catalana que convoca anualment el
Departament de Cultura.


Es poden presentar sol·licituds fins al 5 de març
. L’escola d’adults Maria Rúbies ofereix suport per a la preparació dels exàmens per

obtenir els certificats de nivell intermedi B2 i de nivell suficiència C1. [més]