Print Friendly, PDF & Email

S’han publicat les Instruccions específiques per a l’organització de l’obertura dels centres d’educació especial, d’acord amb el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.

L’obertura dels centres d’educació especial , atesa la vulnerabilitat, la discapacitat i les característiques del seu alumnat, ha de permetre als professionals complementar els plans de suport individualitzats i generar oportunitats per a l’alumnat i les seves famílies en el marc de les instruccions marcades en aquest document. En cas que algun centre, públic o concertat, no pugui fer efectiva l’obertura aplicant totes les mesures i garanties requerides en aquestes instruccions, ho haurà de comunicar a la Inspecció d’Educació corresponent, que valorarà l’excepcionalitat de permetre la no obertura del centre.

Els centres privats poden decidir obrir o continuar amb el tancament. En cas d’obertura, hauran de complir les mateixes indicacions que els centres públics i concertats.​

Instruccions específiques per a l’organització de l’obertura dels centres d’educació especial 

Més informació:

Mesures extraordinàries amb motiu​ de la COVID-19