Print Friendly, PDF & Email

El Pla d’obertura de centres educatius en f​​ase 2 ​de desescalada, que és la primera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel qu​e fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.​

Cada centre haurà d’elaborar el seu pla d’obertura amb l’acompanyament de la Inspecció educativa previ a l’inici de les activitats presencials amb alumnes. Aquest pla d’obertura propi ha de tenir en compte els aspectes que es detallen en les

 Instruccions per a l’organitz​​ació de l’obertura dels centres educatius.