Print Friendly, PDF & Email

L’article 3.4 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, preveu que els mestres i professors seguiran un curs d’iniciació a la tasca docent durant el primer curs en què hagin estat nomenats per a tot un curs escolar en un mateix centre docent.

El butlletí