Print Friendly, PDF & Email

Batxillerat i cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny

​​​​La crisi sanitària ocasionada per la covid-19 ha comportat la suspensió del procediment de preinscripció i matrícula d’alumnes, regulat mitjançant la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Per fer possible la realització d’aquest procediment, que és imprescindible per al funcionament correcte del sistema, s’han ajustat els calendaris i s’han introduït alguns canvis en la gestió, amb la incorporació de totes les mesures de prevenció imprescindibles per fer les gestions de forma segura, tant per al personal implicat com per a la ciutadana.

Totes aquestes modificacions queden recollides en el document:

Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020/21motivats per la situació de pandèmia. Batxillerat i cicles de formació ​professional i d’arts plàstiques i disseny