Print Friendly, PDF & Email

Resum motius insubmissió a la LOMCE (Llei Wert):

–          Introdueix la gestió empresarial en els centres

–          Modificació del currículum = inseguretat professional.

–          El director/a pot escollir el personal docent.

–          Introdueix la mobilitat funcional i geogràfica del personal docent.

–          Menysprea la tasca del professorat.

–          No valora l’avaluació contínua.

–          Crea centres d’elit.

–          Control i centralització del sistema educatiu.

–          Carrera d’obstacles per a l’alumnat.

–          Selecció primerenca de l’alumnat.

–          Reducció de l’horari lectiu a l’FP

–          Redueix la participació de la comunitat educativa.

pamfleto1

 

pamfleto2