Print Friendly, PDF & Email

FUNCIONARIAT DOCENT QUE HA OBTINGUT PLAÇA  EN EL CONCURS MÈRITS. I ARA QUÈ?

El dia 2 de maig acaba el termini per  a presentar els recursos d’alçada. A partir d’aquesta data independent de si els atén o no, el Departament haurà de publicar en el DOGC la llista de persones que seran funcionàries docents de carrera a partir dl dia 1 de setembre. Volem destacar que, excepcionalment, ho seran  sense passar per la fase de funcionaris en pràctiques, en virtut de l’acord signat pel Govern i la UGT estatal.

Un cop publicada la resolució,  aviat rebreu un correu, a l’adreça electrònica que vau indicar a la sol·licitud de participació, on us informaran de què heu de fer i quan.

Si l’administració no ha pogut comprovar alguna de les vostres  declaracions responsables o la validesa d’algun document que vau presentar en fer la sol·licitud, rebreu un requeriment individual d’aquesta documentació concreta.

Haureu de presentar la sol·licitud de destinació provisional per al curs 2023-2024, d’acord amb els criteris que estableixi la corresponent Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d’adjudicacions provisionals per al curs 2023-2024.

QUÈ HAUREU DE FER AL SETEMBRE?

1.-Prendre possessió el dia 1. Si no heu pres possessió en els 5 primers dies, perdreu la condició de funcionari de carrera.

2.- FER LA INSCRIPCIÓ A MUFACE

COM DONAR-SE D’ALTA EN MUFACE?

El personal  docent podrà fer-ho a través de la seu electrònica, en l’enllaç que us serà enviat per correu electrònic, utilitzant Cl@ve, DNI electrònic o certificat digital.  Prèviament, l’empresa, el Departament us haurà enviat un correu amb instruccions clares.

Si tinguéssiu algun impediment per a realitzar l’alta en l’entitat a través de la tramitació electrònica, podreu realitzar aquesta gestió en paper, seguint les passes que s’indiquen i emplenant i signant l’imprès AB-1 que podeu trobar en la  web de  MUFACE.

Recordeu que per a operar des d’internet, haureu d’obtenir algun dels mitjans d’identificació electrònica; tingues present que alguns dels serveis electrònics són d’ús obligatori per a obtenir prestacions. Aquests mitjans són:

Sistema Cl@ve https://clave.gob.es/clave_Home/registro.html

 Certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre fntm.es/ceres DNI-Electrónico: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

 3– TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES ADJUDICACIONS PROVISIONALS D’ESTIU PER A PERSONES FUNCIONÀRIES DE CARRERA I EN PRÀCTIQUES

Des de la UGT volem remarcar que en les peticions les persones que hagin obtingut una plaça de funcionàries de carrera, hauran de fer la seva sol·licitud obligatòriament, fent fins a un màxim de 60 peticions i ordenar numèricament totes les comarques de Catalunya. Si no ho féssiu correu el risc que us assignin una destinació provisional d’ofici (la que vulgui l’administració). Les peticions es podran fer per centre, municipi, zona, i comarca. Recordeu que els Centres de Màxima Complexitat i els ZER s’han de demanar expressament.

El calendari de peticions per a les persones funcionàries  i en pràctiques és el següent:
3.1.- Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023.
3.2– Personal acollit a l’article 25: del 4 al 17 de maig de 2023, prèvia comunicació dels Serveis Territorials o Consorci d’Educació de Barcelona.

Recordeu que a partir del dia 1 de setembre ja seran actius els dos nous serveis territorials: el de l’Alt Pirineu i Aran i el del Penedès.

Si teniu algun dubte, adreceu-vos al vostre delegat o delegada sindical d’UGT de la vostra zona.

UGT, sempre al teu costat!