Print Friendly, PDF & Email

Catalunya cobrirà les baixes des de el primer dia si és infantil. I el sisè dia a primària. Font Lavanguardia. Una gran notícia!!!!!