Print Friendly, PDF & Email

Els mutualistes que accedeixin a la jubilació forçosa per edat o per incapacitat permanent per al servei, ja no hauran de desplaçar-se personalment a les oficines de MUFACE per sol·licitar el subsidi corresponent. A partir d’ara, podran realitzar aquesta sol·licitud a través de la seu electrònica de la Mutualitat, https://sede.muface.gob.es/ (link is external) utilitzant els procediments d’identificació prevists per a la tramitació electrònica.

Aquesta mesura, que s’emmarca dins de l’objectiu d’eliminació de traves i agilitació de procediments previst en la Llei de Procediment Administratiu, suposa un notable avanç en termes de gestió i econòmics. Incorpora, a més, la notificació electrònica de la seva resolució i afecta a un gran nombre de persones.

No obstant aquells mutualistes que prefereixin sol·licitar els diferents subsidis pels canals habituals, podran seguir fent-ho obtenint els impresos de la pàgina web de la Mutualitat (“Descarrega d’impresos”).