Print Friendly, PDF & Email

Les persones que vulguin presentar-se per lliure a les proves de certificat de nivell B1, B2, C1 de les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) poden prescriure’s, a partir de les 9 h del 4 de març fins a les 23.59 h del 8 de març, en les llengües següents:

 • Certificat de nivell B1 d’alemany, anglès, àrab, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès.
 • Certificat de nivell B2 d’alemany, anglès, àrab, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès.
 • Certificat de nivell C1 d’anglès, alemany, francès i italià.

Requisits per inscriure’s

 • Tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l’any de realització de la prova i haver superat el 2n d’ESO (o nivell equivalent).
 • No poden presentar-s’hi les persones que ja disposen d’una certificació d’EOI del mateix idioma i nivell.
 • No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne/a oficial (dels ensenyaments presencials o dels ensenyaments a distància del segon semestre) del curs 2018-2019 i d’aspirant de règim lliure del mateix idioma.
 • El personal d’una EOI (docent o no docent) no pot presentar-se a les proves lliures a la mateixa EOI on presta els seus serveis.
 • El personal docent no pot presentar-se a les proves lliures de l’idioma que imparteix a l’EOI.
 • Un mateix aspirant no pot inscriure’s a més d’una prova de certificació d’un mateix idioma en la mateixa convocatòria.

Destaquem

 • Es tracta d’un tràmit amb taxa. Existeixen exempcions i bonificacions que es poden consultar en el moment de fer la preinscripció.
 • La inscripció dona dret a fer un únic examen que consta d’una prova escrita i una prova oral
 • Només es pot inscriure l’aspirant per internet.
 • En totes les activitats relacionades amb les proves, els aspirants han de portar l’original del document nacional d’identitat, passaport o NIE amb el qual s’han inscrit.