Print Friendly, PDF & Email

El departament fa temps que vol introduir elements de la gestió empresarial als centres educatius, un altra forma de privatitzar.

Ara posa la “poteta” en l’avaluació dels docents i dels centres a canvi de millores salarials. Una avaluació basada completament amb el rendiment escolar del centre i els alumnes. Una avaluació que promou les desigualtats entre docents, alumnes i centres educatius.

Més enllà dels dubtes i problemes que poden derivar-se relacionats amb els criteris, transparència i/o imparcialitat de la comissió avaluadora (recordem que el director-a del centre en forma part), “l’avaluació voluntària” dels docents i dels centres a canvi de millores salarials, promou les desigualtats entre professionals, alumnes i centres educatius.

Potenciar la competitivitat entre companys no és la millor manera de solucionar els problemes que existeixen en el sistema educatiu.

Recordem que aquesta avaluació equival a mig crèdit per demanar l’estadi, és a dir, el mateix que 15 hores de curset.

No ens deixem enganyar!

BUTLLETÍ

Notícia:

Els professors catalans tindran més sou si demostren que són innovadors.

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/avaluacio-professors-tindran-mes-sou-quan-siguin-innovadors-4898520

WEB DEL DEPARTAMENT:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/retribucions/estadis-promocio/