Print Friendly, PDF & Email

PEL DRET A DECIDIR  ARA TOCA A PRIMÀRIA JORNADA

CONTINUADA – FLEXIBLE     T ORNEM-HI!

FETE – UGT torna a reinvindicar el “Dret a Decidir” una organització horària escolar flexible (veure butlletins 358, 401,403 de 2011, 459 de 2012, 501 de 2013,…) partint de les particularitats i necessitats socials de cada centre, dins del marc de la LEC i el Decret d’Autonomia de Centre.

Butlletí 581 pdf