JORNADA CONTINUADA

Print Friendly, PDF & Email

dret a decidir_JContinuada

JORNADA CONTINUADA, UNA BONA OPCIÓ PEDAGÒGICA I SOCIOLÒGICA

L’estat espanyol  és un dels pocs països de la Unió Europea on coexisteixen els dos tipus de jornada escolar: la continuada i la partida. Cada mes d’abril torna a aparèixer el debat entre la comunitat educativa sobre la conveniència o no d’un del tipus de jornada. Es tracta d’un tema apassionant ja que el factor temps suposa un element clau en la construcció del currículum escolar. Totes les parts implicades han de participar en la discussió de la gestió de l’activitat pedagògica, per a organitzar el seu establiment i el de la distribució de les classes haurem de tenir en compte les tradicions culturals, els aspectes climàtics, els biològics i els interessos de totes les parts implicades, però sempre tindrem com a referent central l’alumne. Creiem en la funció social de l’escola. Per això pensem que aquest model social no ha de comportar la desaparició del servei de menjador que té la seva funció social compensatòria.

En aquest tema de la jornada escolar, FETE-UGT aposta pel dret a decidir de cada centre en virtut del que disposa el decret d’autonomia de centres.

Procés per a demanar-la

1.- Debat professorat

1.1 El claustre reflexiona  la proposta de jornada continuada, emmarcada dins del projecte educatiu del centre.

1.2 Votació i aprovació pel claustre.

1.3 Si el resultat és favorable es proposa de crear una comissió de professorat voluntari per a fer una proposta  als pares per l’elaboració del projecte.

2. Tasques de la Comissió:

 • Preparar documentació.
 • Estudi econòmic.
 • Distribució horària.
 • Plantejament activitats.
 • Plantejament pedagògic i sociològic.
 • Transport.
 • Reunions amb representants de la societat civil per tal d’optimitzar   les sinergies i estudiar propostes d’activitats extraescolars.

3.  Elaboració d’una proposta d’enquesta per a que l’AMPA la passi als pares  i mares.

3.1 Reunió/ons  prèvia /es per a sensibilitzar-los sobre els avantatges de la jornada continuada.

3.2 Assemblees de pares i mares per a discutir les propostes

3.3 Votació de les propostes per part dels pares

4. Convocatòria d’un Consell Escolar Extraordinari

4.1  Valoració dels resultats de la votació.

4.2  Reflexió, debat de la proposta i pronunciament a través d’una votació Vinculant.

5.- Si la votació ha estat afirmativa,  presentació al Serveis Territorials- Delegat/da de la petició formal, fent una exposició i defensa del projecte.

Exemple de model d’horari continuat Infantil i Cicle inicial C. Mitjà i superior

 

08:30 – 09:30

Activitats acadèmiques

09:30 – 10:30

Activitats acadèmiques

10:30 – 11:00

Esbarjo Lectura individual

11:00 – 11:30

Lectura individual Esbarjo

11:30 – 12:30

Activitats acadèmiques

12:30 – 13:30

Activitats acadèmiques

13:30 – 16:30

Menjador

16:30 – 18:00

Activitats extraescolars

2 thoughts on “JORNADA CONTINUADA”
 1. Benvolguts companys.,
  Precisament aquest curs estem començant el procès per demanar la Jornada intensiva. Sóc mestra de l’escola Pegaso de Barcelona
  Darrerament estem tenint molts conflictes en horari de menjador. El monitoratge ja procura crear tot tipus d’activitats i actuem i treballem plegats però aquestes hores es fan pesades pels nens.
  No sabem quin horari seria millor, nosaltres ens decantavem per mantenir les 2, 30h de menjador.
  Estem encara començant i si no és que els pares es posin de seguida d’acord, veiem impossible presentar el projecte aquest curs.
  Està clar que tot seria més fàcil si el Departament ens permetès la possibilitat de deixar-nos decidir.

Comments are closed.