Print Friendly, PDF & Email

EL DEPARTAMENT DONARÀ INSTRUCCIONS ALS CENTRES

Fa unes setmanes us enviàvem un Butlletí en el qual us informàvem del procediment per sol·licitar el període de vacances pel professorat que es jubila. Davant la campanya iniciada pel nostre sindicat, avui el Departament reconeix que, segons la normativa vigent, el professorat que es jubili sense haver gaudit del període de vacances, té dret a fer-ho abans de jubilar-se.

És per això que avui ens han comunicat que el Departament passarà una instrucció a les Delegacions Territorials informant del procediment perquè puguin gaudir de les vacances aquelles persones que es vulguin jubilar i no n’hagin gaudit encara. Cal tenir present que les vacances s’hauran de gaudir, en tot cas, dins de l’any en què es produeixi la jubilació.