Print Friendly, PDF & Email

La jubilació parcial per al personal funcionari/estatutari cada cop més a prop.

UGT Serveis Públics valora la proposta de Funció Pública per posar en marxa la jubilació parcial per al personal funcionari/estatutari i, alhora, insistim que ha de ser una prioritat absoluta per al Govern fer efectiva aquest mes de juny la pujada salarial del 2024 del personal de les administracions públiques i sector públic  

La proposta de funció pública va en línia amb la reivindicació històrica d’UGT i CCOO per poder implantar la jubilació parcial del personal funcionari/estatutari en termes similars al personal laboral.

En aquest sentit, el Govern ha mostrat disponibilitat absoluta per culminar aquesta matèria contemplada a l’Acord Marc per a una Administració del Segle XXI, sense detriment de la negociació que s’està duent a terme a la taula de diàleg social de seguretat social.

Igualment, tots dos sindicats han insistit en la culminació de la resta de matèries contemplades a l’Acord Marc, especialment a l’àmbit AGE i servei exterior.

 

Què és la jubilació parcial?

Aquesta modalitat de jubilació és la que s’inicia després  dels 60 anys, simultània amb un contracte de treball a temps parcial, per tant, el treballador converteix el seu contracte a temps complet, en un contracte a temps parcial per la jornada reduïda que hagi pactat, vinculada o no amb un contracte de relleu celebrat amb un treballador en situació de desocupació o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada, i passa a percebre pensió de jubilació per la part corresponent a la resta de la jornada laboral.

La jubilació parcial és un règim de vinculació amb la Seguretat Social singular i que, per descomptat, pot presentar grans avantatges per a aquelles persones que complint els requisits tinguin la possibilitat de sol·licitar-la. És singular perquè suposa un cessament gradual en el treball, encara que  existeixen matisacions; pot iniciar-se una vegada complerts els 60 anys o una vegada complerts els anys en funció de l’escala corresponent.
La jubilació parcial té a més una altra singularitat i és que es desenvolupa de manera simultània amb un contracte de treball a temps parcial.

Anirem informant de les novetats i avenços que aconseguim a les negociacions d’aquesta millora indispensable pel nostre col.lectiu.

Feu clic per accedir a Signatura-Acord-Marc.pdf