Print Friendly, PDF & Email

 

JUBILACIONS CLASSES PASSIVES 2023

BUTLLETÍ 

PERSONAL DOCENT

Els i les funcionàries que pertanyen a classes passives són tots aquells i aquelles que van aprovar l’oposició al 2010 o abans de l’esmentada data, la resta són funcionaris que pertanyen a la Seguretat Social (SS) i, per tant, els requisits de jubilació seran com els de la resta de treballadors de l’empresa privada.

S’ha de tenir en compte que per aquest any 2023 la pensió de jubilació ha pujat un 8,5%, això vol dir que la pensió màxima ara mateix d’un grup A1 (professors/es) és de 3.058 euros bruts i la d’un grup A2 (mestres) és de 2.703.