Print Friendly, PDF & Email
  • JUBILACIONS CLASSES PASSIVES.

Els i les funcionàries que pertanyen a classes passives són tots aquells i aquelles que van aprovar l’oposició al 2010 o abans de l’esmentada data.

BUTLLETÍ

  • JUBILACIONS SEGURETAT SOCIAL.

Des del 2011 els docents que accedeixen al funcionariat ja no depenen per a les pensions de Classes Passives sinó del Règim General de la Seguretat Social (RGSS).

El personal interí docent, igual que el funcionariat de carrera que hagi superat el procés selectiu des del 2011, està enquadrat al Règim General de la Seguretat Social (RGSS) a efectes de pensió.

BUTLLETÍ

UGT Educació Pública