Print Friendly, PDF & Email

Aquesta instrucció té per objecte establir els criteris sobre el procediment per justificar les absències del lloc de treball per motius salut.

Justificació d’absències per incapacitat temporal

Justificació d’absències per motius de salut, sense incapacitat temporal

BUTLLETÍ

Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.