Print Friendly, PDF & Email
  • Els nens i nenes i les persones joves, tot i que no solen manifestar la malaltia, sí que la propaguen.
  • Si es produís la represa de l’activitat docent, FeSP-UGT exigeix que es prenguin les mesures preventives necessàries:
  • Realització de proves diagnòstiques de PCR a tot el personal.
  • Tractament individualitzat de les persones especialment sensibles: diabetis, malalties cardiovasculars, hepàtiques, renals o pulmonars cròniques, hipertensió, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs o persones majors de 60 anys.
  • Mesures periòdiques de neteja general de centre: desinfecció de les aules i de la resta d’instal·lacions, i sabons desinfectants d’ús ràpid en totes elles.
  • Proporcionar als Treballadors, abans de l’inici de l’activitat, equips amb protecció individual: mascaretes, guants, bates, reduir el nombre d’hores presencials a les estrictament necessàries i disminuir la ràtio professorat-alumnat, i d’aquesta forma minorar el temps d’exposició dels treballadors/es a el possible risc d’infecció.
  • Establir protocols d’actuació, amb mesures concretes sobre distanciament, recollida d’escombraries,   què  fer  en  casd’alumnat o professorat amb símptomes, etc.

Butlletí