Print Friendly, PDF & Email

Si alguna cosa ha posat en evidència la pandèmia és la feblesa en la qual es troba la sanitat, els serveis socials, educació, així com la resta de serveis públics, situació que des de la UGT veníem denuncien des de fa molts anys.

Tothom sap que les retallades, tant pel que fa a mitjans materials com pel que fa a recursos humans en serveis essencials,  ha suposat que una situació tan extrema tingui una repercussió major, encara que les i els professionals han fet el màxim per reduir l’impacte d’aquestes mancances en la ciutadania.

Ara el Govern anuncia unilateralment a través dels mitjans de comunicació una compensació per a una part d’aquests treballadores i treballadors essencials. Una compensació que no recull uns criteris objectius i no inclou a tots els col·lectius. I que, fins i tot, pot servir per enfrontar col·lectius.

I és curiós com fa aquest anunci el Govern, que per altra banda obvia que encara deu diners des de fa més de vuit anys. I, per descomptat, sense voluntat negociadora en les meses de negociació. El deute que té l’administració amb els empleats públics supera els 1.800 milions d’euros, i aquest premi no rebaixa en res aquest deute.

Aquesta nota també anuncia la inclusió en els pressupostos de 2021 i 2022  d’una partida d’aproximadament 40 milions d’euros (per  cada any) destinada a “millores per als professionals” (més de 100.000 treballadores i treballadors).  Diuen que aquesta quantitat addicional de 80 milions d’euros en dos anys es pactarà amb les organitzacions sanitàries i els sindicats. Des de la UGT els recordem que aquest anunci de pacte ha de ser realitzat en les Meses de Negociació corresponents (fet que no consta a la nota del Departament).

Des de la UGT de Catalunya hem demanat reiteradament la creació d’un Pacte Nacional pels serveis públics que permeti la constitució d’una eina forta i estructurada per tal de garantir als ciutadans uns serveis públics dignes i adients a les seves necessitats. Que serveixi perquè les treballadores i els treballadors públics puguin desenvolupar la seva tasca en condicions adequades i on es respectin les normes de les relacions laborals a través d’una  negociació col·lectiva real i efectiva. Aquest és el veritable debat.

Des de la FeSP-UGT de Catalunya exigim respecte per la negociació col·lectiva. Exigim el retorn immediat dels drets manllevats a les treballadores i els treballadors públics catalans des de l’any 2012.

La ciutadania del nostre país demanda una aposta forta i continuada per l’estat del benestar amb les inversions necessàries, tant en mitjans materials com humans, que facin possible uns serveis públics reals i amb garantia pels ciutadans.

Exigim la reversió de les privatitzacions. Volem, en definitiva, que el Govern de la Generalitat faci de l’administració pública una eina per cobrir les necessitats dels ciutadans, amb personal suficient, i condicions dignes.