Print Friendly, PDF & Email

Per a la UGT cal garantir els següents aspectes:

  • Que el procediment d’incorporació del professorat tècnic d’FP, amb titulació universitària al Subgrup A1, es negociï com més aviat millor.
  • Que el Ministeri d’Educació i FP i el d’Universitats arbitrin els procediments necessaris per a possibilitar que el professorat tècnic d’FP sense la titulació universitària pugui acreditar-la, tenint en compte que part dels crèdits necessaris han de ser validats per la seva demostrada experiència docent i pugui incorporar-se al Subgrup A1, en les mateixes condicions que s’estableixin per als qui, en aquests moments, tenen el requisit de titulació.
  • Que es garanteixin les condicions de mobilitat per la via del CGT del Professorat Tècnic d’FP.
  • Que es garanteixi el manteniment de les actuals condicions pel que fa a requisits, atribució docent, relació contractual al Professorat Interí d’FP que actualment existeix.

EL BUTLLETÍ