Print Friendly, PDF & Email

La mesura que és de caràcter bàsic esta recollida en la Llei de Pressupostos de l’Estat

Avui, la consellera Neus Munté ha anunciat que s’augmentarà un 1% les retribucions bàsiques dels treballadors i les treballadores de la Generalitat. Aquest anunci no suposa més que l’estricte aplicació de la llei general dels pressupostos de l’Estat espanyol.

El govern de la Generalitat només acata la llei estatal i puja les retribucions bàsiques de la seva plantilla un 1%, però no iguala les condicions salarials amb la resta d’empleats públics en no aplicar aquesta pujada a les retribucions no bàsiques, cosa que si fa l’Estat amb els seus empleats. Aquestes retribucions suposen una part substancial del salari dels empleats públics i poden representar entre el 15 i el 30% de la seva nòmina.

Així doncs, aquest anunci no és un altre cosa que una forma de faltar a la realitat ja que el Govern de la Generalitat no pujarà aquest 1% lineal les retribucions dels seus empleats.

Si vol equiparar els seus empleats de la Generalitat amb la resta del treballadors públics el que s’ha de fer és – a més, de pujar tots els conceptes retributius un 1%- votar demà favorablement la proposta de resolució parlamentària a través de la qual s’insta al Govern de Catalunya a negociar la restitució de les pagues dobles dels anys 2012, 2013 i 2014.

Així doncs, des de la UGT de Catalunya li recordem al Govern que avui l’única cosa que han anunciat és que compleixen amb la legislació estatal vigent i els hi exigim que facin passos per igualar les condicions econòmiques dels treballadors públics de Catalunya amb la resta d’empleats de l’estat i Catalunya.