Print Friendly, PDF & Email

A més de la reducció de la temporalitat, el nostre sindicat demana solucions a la pèrdua d’ocupació a les administracions públiques catalanes en els darrers anys

La Generalitat haurà de fer funcionaris a entre 25.000 i 40.000 interins

La Federació d’Empleats i Empleades dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya demana al Govern de la Generalitat que l’acord signat a la Mesa General de la Funció Pública Estatal entre el Govern de l’Estat i els sindicats tingui la seva translació a Catalunya.

Acord signat

En primer lloc esperem que, seguint l’exemple de l’acord estatal, es redueixi la temporalitat del personal públic com a mínim al 8%. Recordem que al sector públic depenent de la Generalitat hi ha, a data d’avui, uns 48.000 treballadors i treballadores en condicions de temporalitat d’un total aproximat de 200.000 empleats, el que representa prop d’un 32% del total. I pel que fa a l’administració local catalana, uns 21.000 empleats i empleades són temporals, més d’un 23% del total de 90.000.

D’altra banda, l’acord estatal permet que les Comunitats Autònomes recuperin la seva capacitat autoorganitzativa en matèria d’ocupació. Per tant, exigim a la Generalitat i a la resta d’administracions catalanes que comencin a obrir taules de negociació per consolidar (estabilitzar) plantilles i intentar recuperar els nivells d’ocupació perduts durant la crisi, tenint en compte que la reducció de la temporalitat té un cost zero i fins i tot suposa un cert estalvi en les cotitzacions de la seguretat social per la singularitat del personal funcionari. Volem destacar que entre 2010 i 2015 Catalunya va partir una retallada del 10% de l’ocupació pública, el que significa una reducció en més de 50.000 treballadors i treballadores.

A nivell retributiu, des del nostre sindicat manifestem el rebuig a l’increment salarial proposat de l’1% i demanem pujades d’entre l’1,8% i el 3% per tal de recuperar el poder adquisitiu perdut des de les retallades del 2010.

No podem oblidar que el personal de l’administració de la Generalitat ha estat el més “castigat” de la totalitat dels empleats públics de l’Estat. Tampoc que no s’han complert les resolucions del Parlament de Catalunya pel retorn dels drets que se’ls van manllevar des de 2012, per no parlar de les pagues extres del 2013 i 2014, de les quals encara no existeix ni calendari de retorn. Des de la UGT de Catalunya esperem que l’acord i el canvi de tarannà del govern estatal serveixi d’incentiu a la Generalitat per iniciar un nou període d’autèntica negociació col·lectiva i de recuperació de drets dels seus treballadors i treballadores.

A més, volem manifestar que l’oferta de la Mesa General de la Funció Pública Estatal, que implica una oferta d’ocupació pública extraordinària, ha de quedar al marge de les ofertes proposades pel president Carles Puigdemont fa uns mesos. La finalitat de la mateixa no pot ser una mesura política, ha de ser una veritable resposta a les necessitats de la ciutadania, que sempre serà insuficient si no dotem el sector públic dels recursos humans adients.

Volem una aposta real i valenta pels serveis públics, volem respecte pels treballadors i les treballadores i exigim una administració pública idònia per oferir a la ciutadania les prestacions que configuren l’estat del benestar.