Print Friendly, PDF & Email

Avui la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball.

Aquesta Instrucció queda molt lluny dels punts mínims que la UGT va exigir a la reunió de la Comissió Paritària del Personal Tècnic i Administratiu i Laboral del dia 27 d’abril de 2020.

En aquesta reunió la UGT va plantejar la incongruència que suposava fer reunions de Comissions Paritàries Sectorials i no fer una reunió de la Comissió Paritària General, ja que enteníem que calia un pla de mesures de caràcter ampli per tota la Generalitat de Catalunya.

A tall d’exemple, al voltant de 7.000 persones formen part del col·lectiu PAS del Departament d’Educació, cosa que fa que no es tractin les qüestions de prevenció de riscos laborals en la Comissió que es va reunir el 27 d’abril; és a dir, amb gairebé el 15% del personal afectat per aquesta Instrucció no s’han realitzat els tràmits d’informació, consulta i participació; sense parlar dels tràmits de negociació que hauria de seguir una instrucció d’aquest tipus.

La Instrucció no recull ni tan sols la petició que va fer la UGT pel que fa a utilitzar la terminologia «teletreball i/o treball a distància»; terminologia que utilitza el document de Recomanacions acordat al Consell de Relacions Laborals de Catalunya, i que té com a principal objectiu permetre seguir les recomanacions sanitàries en aquelles empreses on no s’hagi decretat mesures de teletreball, com és el cas ara mateix de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a les qüestions merament tècniques, aquelles que afecten la seguretat i salut laboral dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, la Instrucció no aborda allò que va demanar la UGT en la reunió del 27 d’abril, és a dir que qualsevol Pla de retorn efectiu als llocs de treball presencial hauria de coincidir amb la capacitat que tingui la nostra administració per garantir:

 • Una disposició efectiva de mitjans de protecció col·lectiva i personal
 • Unes mesures higièniques adequades
 • La capacitat real de fer proves diagnòstiques.

Des de la UGT vam exigir que aquestes garanties es fessin efectives amb caràcter urgent als milers de companys i companyes que des del primer moment estan treballant de forma presencial: sanitaris, personal de geriàtrics, de residències, de centres penitenciaris, de serveis d’emergència…

En aquella mateixa reunió ja vam dir que el paper ho aguanta tot i que era obligació del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública  exercir el seu paper de màxim responsable de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya i donar les ordres oportunes per tal de garantir l’efectivitat de les seves propostes.

En aquesta reunió, els 3 principals problemes que la UGT va indicar eren i segueixen sent:

 • La manca de capacitat demostrada per part de l’Administració de la Generalitat per garantir el subministrament al seu personal d’EPI’s, material d’higiene i neteja i proves diagnòstiques, cosa que segueix sense solucionar aquesta Instrucció.

 

 • La manca de personal als serveis de prevenció propis de la Generalitat, aspecte que ja es recull en les conclusions de la 2a Auditoria del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat de Catalunya. Aquesta mancança es veu incrementada quan la Instrucció els fa responsables de la tasca tècnica relacionada amb  les mesures que es recullen; els obliga a   modificar les avaluacions de riscos de més de 50.000 llocs de treball (recordem que la Instrucció és parcial i no afecta a tots els empleats de la Generalitat) i atendre les peticions de les persones especialment sensibles i /o vulnerables a la Covid-19. Però el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, és el responsable de les polítiques de personal i no preveu cap mesura directa per incrementar les plantilles d’aquests serveis, ni que sigui temporalment.

 

 • La manca de compromís i voluntat per arribar a acords en el si dels Comitès de Seguretat i Salut.  La Generalitat de Catalunya encara no ha reunit tots els comitès de seguretat i salut, tot i que existeix un acord de la Comissió Paritària, però el que encara és pitjor és incapaç de marcar-se com a objectiu el compromís d’arribar a acords amb els delegats i delegades de prevenció en el marc de les reunions dels CSS.

 

 • En definitiva, aquesta no és una instrucció en la totalitat, és parcial per dues raons:
   
  • Perquè només afecta el 25% dels treballadors i treballadores de la Generalitat, ja que exclou al personal docent, estatutari (sanitari) i el personal d’empreses públiques.
 •  
  • Perquè només diu el que cal fer, però no detalla quines mesures concretes s’han de prendre per garantir que es faci el que cal fer.