Print Friendly, PDF & Email

Menysprea i ignora els drets dels treballadors.
Amb data 19 de gener, els serveis jurídics de la UGT van rebre sentència del Jutjat Contenciós nº6 de Barcelona referent a l’acomiadament i exclusió de la borsa de treball d’un interí docent després d’acabar el seu període de prova i ser avaluat negativament. La sentència donà la raó al demandant i a la tesi que defensàvem des de la UGT de manca de rigor en tot el procés avaluatiu. Ja fa dos mesos des de la publicació de la sentència i el Departament no ha fet cap pas per reintegrar el professor al seu lloc de treball, ignorant la sentència i obligant-lo a continuar consumint un atur injustificat.

Llegir més. El butlletí. rigor avaluatiu