Print Friendly, PDF & Email

LA GENERALITAT VULNERA ELS DRETS FONAMENTALS DELS SUBSTITUTS

RESOLUCIÓ DEL CONTENCIÓS AMINISTRATIU PRESENTAT PELS SERVEIS JURÍDICS DE LA UGT

La sentència de 30 d’octubre de 2013 declara nul· la la Resolució de 14 de febrer de 2013 de la directora dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques i declara el dret a gaudir del permís de lactància de la nostra afiliada des de la data de sol·licitud i, en cas que no fos possible, la compensació en dies lliures o, en cas que tampoc sigui possible, la indemnitació econòmica corresponent…

Més informació al nostre Butlletí.

Sentencia del juzgado contencioso administrativo nº 11 de barcelona