Print Friendly, PDF & Email

La immersió lingüística és patrimoni de tots. Promoguda i fomentada  per les classes treballadores i gràcies a l’immens treball de la comunitat educativa s’ha consolidat com un model d’èxit.

No acceptarem models escolars segregadors que busquen la ruptura social ni tampoc frivolitats amb el nostre model de convivència a l’escola.

El nostre model d’escola és un model compromès  que garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura que tota la població del país conegui i domini les dues llengües.

L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha crescut i fet un gran esforç  per assegurar la inclusió d’infants i joves vinguts de diferents cultures de l’estat i del món.

Som un país que acull i que necessita de l’escola per assegurar la integració de tothom i per garantir una societat cohesionada i igual.

Podem constatar que la immersió lingüística ha estat un factor important per a afavorir aquesta cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model educatiu català.

Des d’aquest sindicat lluitarem i farem tot el que estigui a les nostres mans per assegurar la continuïtat del nostre model educatiu.

Traieu les vostres mans del nostre sistema educatiu.