Print Friendly, PDF & Email

La FeSP-UGT de Catalunya denuncia els dèficits en les condicions laborals al sector de la recerca i exigeix un marc de negociació real per a un conveni laboral digne

Aquests darrers dies dues notícies han posat de relleu la situació crítica que viu la investigació al nostre país, tant a les nostres universitats com als centres privats de recerca. D’una banda s’ha confirmat la reducció de les inversions públiques per a aquest any, una reducció que se suma a les que ja s’han anat produint des de l’any 2010. D’altra banda s’ha confirmat també que Hisenda reclama 20 milions d’Euros en concepte d’IVA als centres d’investigació tant a Catalunya com a la resta de l’Estat Espanyol.

Cal denunciar però que a banda d’aquestes retallades en inversió pública, els dèficits en aquest àmbit van molt més enllà. Existeix un dèficit en les línies estratègiques a llarg termini, que apostin per les àrees d’interès i afavoreixin un suport a les infraestructures que serveixin de recolzament als grups d’investigació. L’estabilitat i el creixement vindrà afavorit per la inversió en la recerca bàsica i sense descuidar la recerca traslacional o d’aplicació. Les estructures, tant les físiques com les de personal, es veuran enfortides en tant que guanyin caràcter estable.

És veritat que les inversions han anat disminuint any rere any però l’estabilitat del personal ja és un problema des de la creació dels principals Centres de Recerca a Catalunya. Un alt índex de temporalitat de les relacions laborals, que arriba fins al 80%, abús dels contractes d’obra i servei, massa sovint mal definits, i la retallada dels períodes de contractació temporal molt per sota de la durada dels projectes o beques.

Aquesta precarietat continuada els darrers deu anys ha provocat la marxa d’investigadors a altres països i l’abandonament de la carrera professional des de l’any 2010 ha estat molt important. Actualment veiem afegida a aquesta problemàtica la situació dels convenis que regulen les condicions laborals del personal de Recerca. Parlem de convenis com ara el d’Oficines i Despatxos o directament l’Estatut dels Treballadors i que no reflecteixen la realitat dels centres d’investigació.

UGT exigim la recuperació dels nivells d’inversió en investigació i recerca i l’obertura d’un marc de negociació real d’un conveni laboral digne per als treballadors dels centres de recerca.