Print Friendly, PDF & Email

La Lomce que si tira endavant serà la setena llei de l’estat espanyol. És a dir cada cinc anys hem tingut una llei nova des de l’inici de la democràcia. Ja em direu com pot anar bé l’educació del nostre país.

Però a tall de reflexió es veritat de que realment el consell de ministres ha aprovat un borrador que us podeu baixar d’aquí. Però no hi ha cap borrador oficial publicat ni en la Moncloa ni el ministeri d’educació en aquest moment.  Amb això el que us vull fer notar és que volen que es parli de la llei abans d’obrir el procés de diàleg amb la comunitat educativa. I s’ha de vigilar amb els alarmisme que s’està produint en aquests moments en la xarxes socials i correus electrònics. També us aviso que circulen diversos borradors per això em fa pensar que ha estat una estratègia de PP per tal de fer-nos partícips inconscients del que opinem de les seves propostes.

No sabem quin procés s’obrirà per fer aportacions amb la Lomce i tal com recull en un post de fa tres dies sobre les direccions dels centres no podem afirmar que sigui una llei sinó una modificació de la LOE. A tall de resum que hem de vigilar us indico els diferents aspectes:

1-Mobilitat de funcionaris: EL borrador recull que un director sinó vol un funcionari amb plaça definitiva se’l pot enviar en qualsevol punt d’Espanya encara que tingui de canviar de residència.

2.-Si hi ha mobilitat de funcionaris alguns es contractaran el problema és quins? La resposta per alguns és la contractació de persones angloparlants que no coneixen l’espanyol on està passant en la comunitat de Madrid. És una opinió que corre per la xarxa, que tot indica que es vol anar per aquí. Perquè com he dit anteriorment estem davant d’una estratègia del Pp que abans de negociar amb la comunitat educativa vol saber la nostra opinió.

3.-Serà la llei de la eliminació de la selectivitat i de proves que vindran de l’estat espanyol. Hi haurà una prova a tercer i sisè de primària. No elimina les competències en el cas de l’avaluació de sisè de primària el que vol és mirar si ha assolit les competències.  Per superar l’eso s’haurà de superar l’avaluació final, i torna al certificat d’estudis sinó s’acaba l’eso.Recordeu que el certificat d’estudis  és un certificat que recollia la ley general d’educació de l’any 78. És una tornada a l’inici de la democràcia. La selectivitat desapareix i els alumnes hauran de superar una prova final de batxillerat.

4.-Serà la llei del blindatge de les subvencions a les escoles diferenciades. En aquests moments els únics que estan a favor de la Lomce són les escoles catòliques.

5.-Serà una llei que intentarà desglossar el Pp, mai ha aconseguit desenvolupar una llei per sort. Una llei d’educació no es pot desglossar en dos anys que és el que es queda en la legislatura del PP. Encara hi ha esperança. Ja que sempre que s’ha volgut desenvolupar una llei el PSOE ha pujat al poder i ha eliminat l’implantació de totes les lleis que ha anat creant el PP.

6.-Serà la Llei del silenci de la comunitat educativa i el poder ho tindrà l’administració i els directors. En el fons el que es vol es controlar l’educació. Sembla que tornem a  la concepció controla l’educació controla els ciutadans. Això amb la democràcia no pot tenir lloc. És una llei jeràrquica.

7.-Serà la llei d’invasió de competències des de els dies lectius, passant pel currículum, passant per les proves d’avaluació. Mai com ara un borrador atemptava tant a l’escola catalana.

En definitiva i en tall de conclusió no podem parlar d’un borrador entenedor  dintre una societat democràtica. No és democràtic és jeràrquic.  A dia d’avui no s’ha acabat de publicar el borrador oficial, i sembla que l’estratègia del PP és demanar-nos l’opinió abans de demanar al diàleg de la comunitat educativa.Hem d’intentar no crear alarmismes socials i estar atents al que es va desglossant d’aquesta nova llei o modificació de la LOE  com heu vist no deixo gens bé aquesta llei, perquè el que ens ha arribat és gairebé tot negatiu.


Aquesta última imatge és el que ha publicat la FETE-UGT i Comissions en contra de la setena llei de la democràcia.