Print Friendly, PDF & Email

La situació és ridicula, si realment és la paga extra només s’havia de dir i fer públic i no hagués passar. Però ja veieu com ens tracta l’empresa. Tenim menys drets ja que l’empresa privada. El departament d’educació només ens mira com un recurs més i no la feina que fem dia a dia. I no ens informa de res. Tot el que diré són especulacions, ja que el departament no ha fet declaracions.

Si realment és compleix que el que ha passat és que no ens volen finiquitar per la paga de nadal. Hem de recordar el que cobren normalment els interins a 30 agost en un any normal en la nòmina d’agost cobravem la part proporcional de la paga extraordinària de nadal ( conceptes 003 (paga extra) i concepte 085 complement addicional específic que correspon al període 1 de juny a 31 agost ( la meitat de la paga aproximadament ( ja que són 92 dies dels 183 dies del semestre 1 de juny a 31 desembre)

DONAT QUE EL GOVERN HA ELMININAT EN LA SEVA TOTALITAT LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE SEMBLA QUE NO ENS  HAN PAGAT LA PART PROPORCIONAL CORRESPONENT!

Com el decret del govern és va publicar el 14 de juliol (amb efectes des de 15 de juliol) el que es pot fer és reclamar el pagament de la paga extra del periode 1 de juny a 15 de juliol entrant una instància al departament. Tot i així demà aclarirem el tema. La gent afiliada, sap que té el servei d’assesorament de nòmines gratuït i a la resta els convido que s’afiliïn.