Print Friendly, PDF & Email

Resultado de imagen de maternitat

La prestació per maternitat i paternitat hauria d’estar exempta del pagament de l’IRPF. És per això que la UGT exigim al Ministeri d’Hisenda que canviï la seva interpretació de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

És per això que la UGT reclamem la modificació del criteri interpretatiu d’Hisenda de la Llei de l’IRPF en el sentit d’aquesta sentència i animem els treballadors i treballadores afectats a reclamar judicialment. Properament posarem a la vostra disposició un model tipus de reclamació, acompanyat de les instruccions pertinents per presentar-la.

Butlletï