Print Friendly, PDF & Email

La UGT convoca una concentració contra les modificacions improvisades del Departament d’Educació per perpetuar les adjudicacions a dit.

Barcelona, 5 de juliol de 2024** – Divendres, el Departament d’Educació publica la RESOLUCIÓ EDU/2463/2024, de 4 de juliol, que modifica la Resolució EDU/1205/2024. Aquesta resolució altera els criteris per a l’adjudicació de places provisionals per al curs 2024-25, afectant especialment les persones que seran nomenades com a funcionàries en pràctiques.

Les principals modificacions inclouen:

  1. Adjudicació de places a altres especialitats diferents de la d’oposició, reconegudes a la Borsa, en fase d’elecció i d’ofici.
  2. Adjudicació de centres de màxima complexitat (CMC) dins de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca) fetes pels aspirants, en fase d’elecció i d’ofici. Recordem que els CMC, CEE i CFA, mai s’han inclòs en una petició de municipi o comarca, és més l’excloïa.

La UGT es manifesta en contra d’aquesta resolució per diverses raons:

  1. La resolució no s’ha tractat amb la part social en mesa sectorial.
  2. Suposa un canvi de les regles del joc per a les persones en fase de pràctiques, sense possibilitat de modificar la sol·licitud.

Tot i l’augment del nombre de nous i noves funcionàries, el nombre total de treballadors docents a adjudicar és similar al del curs passat. Llavors per quin motiu el Departament ha hagut de prendre aquesta mesura?

  1. Perquè durant anys ha permès un augment de les places perfilades, sovint utilitzades per mantenir un professorat concret. Això ha portat a la creació de places fraudulentament perfilades, que impedeixen ser ocupades per funcionaris. En diverses ocasions s’ha denunciat al Departament i han girat l’esquena.
  2. Perquè hi ha prou indicis de la conversió de places ordinàries en mitges places, tot sabent que al setembre es reconvertiran en jornades senceres, permetent que persones interines puguin ser reclamades tot tenint en compte que una persona, funcionària no pot ocupar una mitja vacant.

Un procediment que any rere any porta problemes de funcionament i gestió als centres.

El Departament d’Educació, tot i l’augment de problemes per gestió inadequada als centres, any rere any, perpetua aquestes pràctiques i, per resoldre la manca de vacants disponibles a les persones funcionàries el curs vinent,  modifica a posteriori la resolució per afavorir que els funcionaris ocupin places d’especialitats diferents de les superades en oposició i ampliar les seves possibles destinacions a centres de màxima complexitat.

A més a més, fomenta entre les direccions avaluacions de pràctiques exigents i manté les reclamacions subjectives, les dinàmiques competitives entre docents d’un mateix claustre i les places perfilades poc transparents.

La UGT lamenta que el Departament d’Educació, per mitjà del Decret de plantilles i adjudicacions a dit, i la manca de previsió, hagi modificat la resolució, afectant negativament les persones que seran funcionàries en pràctiques a partir de l’1 de setembre.

Aquesta situació representa un maltractament a tot el personal docent, que es poden veure agreujats per decisions improvisades que atempten contra els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Després del ball de dates (2 de juliol, 5 de juliol) donades pel mateix departament d’educació, el dia abans de publicar les adjudicacions d’estiu provisionals, el departament s’adona que no té places suficients per col·locar les 31.153 persones que, moltes d’elles seran funcionàries en pràctiques el curs vinent.

A més, als equips directius els mancarà temps per elaborar els horaris del professorat i la previsió del curs 2024-2025.

Per tot això,

  • Convocatòria de concentració:

La UGT convoca una concentració el pròxim dilluns 8 de juliol a les 11.45 h davant del Departament d’Educació, Via Augusta 202 per mostrar el nostre rebuig contra aquest menysteniment.

Paral·lelament, estarem fent una reunió telemàticament, a demanda dels sindicats presents a la mesa sectorial.

La UGT exigim el manteniment de la Resolució, la revisió de totes les places a proposta de les direccions i l’eliminació de totes aquelles que no permetin que les persones, funcionàries en pràctiques rebi una plaça a la seva especialitat d’oposició.

Per a més informació, contacteu amb:

Lorena Martínez Morales, responsable d’educació pública de la UGT de Catalunya.

Telèfon: 628350227