Print Friendly, PDF & Email

El passat dia 15 la UGT entrava per registre una petició urgent de Mesa tècnica de negociació de la revisió i actualització el Currículum de l’FP.

El departament ens convoca a una Mesa Tècnica de Formació Professional que es durà a terme el dia 13 de febrer de 2020, a les 11:30 hores a la Sala de Plens del Departament d’Educació (Planta Baixa, Seu del Departament d’Educació– Via Augusta 202-2206 de Barcelona).

Butlletí

Més info sobre el tema: